jueves, 13 de enero de 2011

2nd Congrés sobre ciutats i la seva adaptació al Canvi Climatic

2nd world congress on cities and adaptation to climate change (Resilient Cities 2011)

3-5 de Juny de 2011, a Bonn (Alemanya)

El Local Governments for Sustainability, the World Mayors Council on Climate Change (CLEI) organitza aquest congrés. Es tractaran, entre d'altres, els següents temes:

  • Anàlisi de risc urbà: Mètodes i eines.
  • Dimensions socio-econòmiques i institucionals de l'adaptació al canvi climàtic.
  • Planificació i implementació d'adaptació urbana: Experiències i solucions.

Trobareu més informació aquí

No hay comentarios: