viernes, 21 de noviembre de 2003

Revista Ideasostenible

A l’octubre de 2003 va començar a navegar per la xarxa el primer número de la revista  IDE@SOSTENIBLE. L’objectiu d’aquesta publicació és servir de plataforma de comunicació i difussió de coneixement sobre temes ambientals, socials, econòmics, industrials, tecnològics i educatius sota el prisma de la sostenibilitat del desenvolupament humà. 
La revista es distribueix via correu electrònic , però també es pot trobar al portal www.ideasostenible.org  
IDE@SOSTENIBLE conté articles de fons que desenvolupen amb profunditat un tema a tractar; notícies d’actualitat com ara campanyes en desenvolupament, exposicions, tallers, conferències; una secció de novetats amb comentaris sobre noves publicacions o bibliografia d’interès; i un editorial que pretén ser una declaració o manifest ideològic sobre els seus continguts. La cita d’algun autor conegut centren el tema destacat de cada número.  
La  revista IDE@SOSTENIBLE és una publicació indexada a:
- RACO(Revistes Catalanes amb accès obert). 
- DOAJ (Directory of open access journals). 
- UlrichsWEB (Global Serials Directory). 
Revista Ide@sostenible amb: e-ISSN: 1887-2379 i DL: B-30620-2003 (versió electrònica)


En octubre de 2003 empezó a navegar por la red el primer número de la revista IDE@SOSTENIBLE. El objetivo de esta publicación es servir de plataforma de comunicación y difusión del conocimiento sobre temas ambientales, sociales, económicos, industriales, tecnológicos y educativos bajo el prisma de la sostenibilidad del desarrollo humano. 
La revista se distribuye mediante correo electrónico, aunque también puede encontrarse en el portal www.ideasostenible.org. 
IDE@SOSTENIBLE contiene artículos de fondo que desarrollan en profundidad un tema a tratar; noticias de actualidad como son campañas en desarrollo, exposiciones, talleres, conferencias; una sección de novedades con comentarios sobre nuevas publicaciones o bibliografía de interés; y un editorial que pretende ser una declaración o manifiesto ideológico sobre los  contenidos. La cita de algún autor conocido centra el tema destacado de cada número.
La revista IDE@SOSTENIBLE es una publicación indexada a:
RACO(Revistes Catalanes amb accès obert).
DOAJ (Directory of open access journals).
UlrichsWEB (Global Serials Directory).
Revista Ide@sostenible con: e-ISSN: 1887-2379 i DL: B-30620-2003 (versión electrónica)